Ôn tập:Parts of Speech

Parts of Speech( từ loại):  các từ kết hợp với nhau như thế nào để tạo nên nghĩa của cả một câu. Tiếng Anh là một ngôn ngữ linh hoat. Nghĩa của một từ được bắt nguồn ko chỉ từ cách nó được phát âm và đánh vần mà còn từ cách nó được sử dụng trong câu. Ví dụ:
– Là danh từ : I ate a fish for dinner.
– Là động từ : We fish in the lake on every Tuesday.

Các từ loại gồm có

—> Adjactives (Tính từ)
—> Adverbs (Trạng từ hay phó từ)
—> Conjunctions (Liên từ)
—> Interection (Thán từ)
—> Nouns (Danh từ)
—> Prepositions (Giới từ)
—> Pronouns (Đại từ)
—> Verbs (Động từ)

 

10:00 Thời gian còn lạiMins Secs
    © Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved