Cách đạt được điểm cao trong kì thi IELTS Writing

IELTS là kỳ thi về bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói. Bạn sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi. Tùy theo trung tâm mà bạn dự thi, việc thi môn Nói có thể diễn ra vào cùng ngày với ba môn kia hoặc được tổ chức trước hoặc sau ngày thi đó. Tổng thời gian thi là dưới ba giờ.

Writing

(Thời gian: 60 phút)

Academic Writing

Phần thi môn Viết Học thuật bao gồm hai phần. Các chủ đề môn viết là mối quan tâm chung về và thích hợp với mọi người vào học đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.

Task 1 (20 minutes)

Bạn sẽ được đưa ra một đồ thị, bảng, đồ thị hay biểu đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng từ ngữ của chính mình. Bạn cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, một điều gì đó hoạt động như thế nào hay mô tả một đối tượng hay một sự kiện.

Task 2 (40 minutes)

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng.

Nội dung khóa học

TASK 1
Journey to IELTS Writing FREE 00:30:00
Writing Task 1-Một số cách học FREE 00:30:00
Cấu trúc mô tả ở Task 1 FREE 00:30:00
Tất tật về Writing Task 1 00:30:00
TASK 2
Hướng dẫn cách làm Writing Task 2 FREE 00:30:00
Dàn bài chung Task 2 FREE 00:00:00
Agree or Disagree / Discuss views & Your Opinion-Part I FREE 00:30:00
Agree or Disagree / Discuss views & Your Opinion-Part II 00:30:00
Agree or Disagree / Discuss views & Your Opinion-Part III 00:30:00
Advantages and Disadvantages Part I 00:20:00
Advantages and Disadvantages Part II 00:30:00
Advantages and Disadvantages Part III 00:30:00
Problems, Effects & Solutions Part I 00:30:00
Problems, Effects & Solutions Part II 00:30:00
Problems, Effects & Solutions Part III 00:30:00

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved