Một trong những vấn đề đối với môn tiếng Anh khối D là về từ vựng bởi nó bao gồm rất nhiều và tổng hợp hầu hết các kiến thức về từ vựng tiếng Anh từ lớp 10 tới lớp 12.

Bằng cách học từ vựng theo từng bài, nó sẽ hệ thống dễ dàng hơn cho các em nhớ từ

Nội dung khóa học

DAY 1
Bài 1: Cụm từ Do và Make FREE 00:15:00
Bài 2: Phrasal Verbs (Take, Bring, Get) FREE 00:30:00
Bài 3: Phrasal Verbs (A) 00:30:00
DAY 2
Bài 4: Phrasal Verbs (B) FREE 00:30:00
Bài 5: Phrasal Verbs (C) 00:00:00
Bài 6: Phrasal Verbs (D) FREE 00:30:00
DAY 3
Bài 7: Phrasal Verbs (E) 00:00:00
Bài 8: Phrasal Verbs (F) 00:30:00
Bài 9: Phrasal Verbs(G) 00:30:00
DAY 4
Bài 10: Phrasal Verbs(H,I) 00:30:00
Bài 11: Phrasal Verbs(J, K) 00:30:00
Bài 12: Phrasal Verbs(L, M, N) 00:30:00
DAY 5
Bài 13: Phrasal Verbs(O, P) 00:30:00
Bài 14: Phrasal Verbs(Q, R, T) 00:30:00
Bài 15: Động từ bất quy tắc (Irregular Verbs) 00:30:00
test 00:10:00

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved