Cùng luyện tập các mẫu câu hỏi được trích xuất từ các đề thi thực tế qua các năm của bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung khóa học

Luyện tập trọng âm 00:20:00
Điền từ vào chỗ trống(Cloze test) 00:12:00
Dạng bài đọc hiểu (Reading) 00:15:00
Tìm lỗi sai(Error) 00:15:00

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved