Nội dung khóa học

LEVEL 1
Bài 1: Parts of speech 00:10:00
Bài 2: Tenses 00:10:00
Bài 3: Infinitive and Gerund 00:10:00
LEVEL 2
Bài 4: Passive Voice 00:10:00
Bài 5: Direct and reported speech 00:10:00
Bài 6: Comparisons 00:10:00
LEVEL 3
Bài 7: Conditional Sentences 00:10:00
Bài 8: Relative Clauses 00:10:00
Bài 9: Subject-Verb Agreement 00:10:00
LEVEL 4
Bài 10: Inversion 00:10:00
Bài 11: Would rather 00:10:00
Bài 12: Tag Question 00:10:00
LEVEL 5
Bài 13: Subjunctive 00:10:00
Bài 14: Adverbial Clause 00:10:00
Bài 15: Shorten Adverbial Clauses 00:10:00
FINAL
Tổng hợp Ngữ Pháp 00:30:00

Đánh giá khóa học

5

5
2 ratings
 • 5 stars2
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Một cách rất tốt để luyện tập ngữ pháp

  5

  Với những ai còn chưa vững ngữ pháp thì bằng cách luyện tập khóa học này sẽ tiến bộ rất nhanh

 2. Good Practice test

  5

  Các bài tập rất cơ bản và có hệ thống

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved