Khóa học cung cấp đầy đủ các kiến thức lẫn bài tập thực hành để giúp các em có thể nắm vững bài giảng trên lớp lẫn khả năng giải được các bài tập khó

Giới thiệu

   Khóa học “Hóa học lớp 10” được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa lớp 10 ban nâng cao. Khóa học bao gồm 7 chương, tương ứng với 7 chương của sách giáo khoa.

   Chương trình hóa học lớp 10 có nhiều nội dung trừu tượng,  phức tạp như cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học. Phần hóa học nguyên tố của các nhóm VIIA và VIA được trình bày không theo cách mô tả như ở lớp 8 và 9 mà được xây dựng trên lý thuyết cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn. Các em học sinh lớp 10 có thể tìm thấy thông qua khóa học này những kiến thức cơ bản lẫn nâng cao, những gợi ý, hướng dẫn chi tiết về một bài tập khó trong sách giáo khoa.

 

Nội dung khóa học

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved