Với dạng bài ngữ âm, trọng âm, ngoài học thuộc một số quy tắc như phát âm đuôi -ed, -s/es, thì việc làm nhiều bài tập để biết được cách phát âm, đánh trọng âm của từ là rất quan trọng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý các trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ: Tìm từ có phần gạch được phát âm khác:

A. blessed               B. curried            C. crooked           D. kicked

Có đến trên 90% học sinh chọn B, nhưng đáp án của ví dụ này lại là D.

Cách phát âm các từ này như sau: blessed /’blesid/, curried /ˈkɜːrid/, crooked /’krukid/, kicked /kikt/

Như vậy, kicked có phần gạch chân phát âm là /t/, còn lại đều là /id/. Đây là một ngoại lệ điển hình mà học sinh cần ghi nhớ.

Nội dung khóa học

TRỌNG ÂM
Unit 1: Từ có 2 âm tiết 00:00:00
Unit 2: Từ có các hậu tố 00:00:00
Unit 3: Các từ có 3 âm tiết trở lên 00:00:00
Unit 4: Từ có tiền tố 00:00:00
Unit 5: Một số quy tắc khác 00:00:00
Unit 6: Các từ 2 âm tiết có 2 kiểu trọng âm 00:00:00
Luyện tập: Trọng âm 01:00:00
NGỮ ÂM
Unit 1: Các nguyên âm trong tiếng Anh 00:00:00
Unit 2: Các phụ âm trong tiếng Anh 00:00:00
Unit 3: Cách phát âm đuôi “ed” 00:00:00
Unit 4: Cách phát âm đuôi “s” 00:00:00
Luyện tập: Ngữ âm 01:00:00

Đánh giá khóa học

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved