English books

30

Th8'16

Sách Writing for IELTS-Collins

Link download ngay phía trên Giới thiệu IELTS Writing cũng là một kỹ năng khó đối với người Việt Nam. …

Read More

30

Th8'16

Sách Speaking for IELTS-Collins

Giới thiệu Với người Việt Nam thì IELTS Speaking là một trong những phần khó đạt được điểm cao nhất. …

Read More

30

Th8'16

Sách Reading for IELTS-Collins

Giới thiệu Trong phần sách Reading for IELTS có tất cả 12 units. Mỗi Unit lại tập trung vào các …

Read More

30

Th8'16

Sách Listening for IELTS – Collins.

Giới thiệu Listening for IELTS được chia thành 12 bài chủ đề khác nhau. Giúp các bạn có thể tự …

Read More

19

Th8'16

Reading Test trong bộ đề Cambridge 11

  Luyện tập chuyên phần Reading trong bộ đề Cambridge Bộ đề kinh điển Cambridge thì đối với IELTS Learner …

Read More

16

Th8'16

Sách IELTS Mat Clark Speaking

Giới thiệu: Chắc khá nhiều bạn không lạ gì quyển sách này. Cuốn sách cung cấp đầy đủ cách thức để …

Read More
© Copyright 2016 Athenalv.com, All rights reserved